:
Produkty z konopii
18 listopada 2020

System endokannabinoidalny ECS

W organizmie człowieka funkcjonuje wiele systemów. Stosunkowo niedawno poznany i obecnie intensywnie badany jest system endokannabinoidalny. Składa się on z produkowanych przez organizm endokannabinoidów – nośników informacji (klucz) – oraz receptorów dla nich – najliczniejsze to receptory CB1 oraz CB2 (zamek), które rozmieszczone są w całym organizmie. Połączenie klucza z zamkiem powoduje kaskadę reakcji w komórce i pożądaną odpowiedź.

Rozmieszczenie receptorów decyduje o efekcie działania. Receptory CB1 znajdują się głównie w obrębie ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego, ale również licznie występują w tkance tłuszczowej, mięśniowej, komórkach wątroby, przewodu pokarmowego. CB2 znajduje się przede wszystkim w tkankach związanych z układem odporności – migdałkach, śledzionie, grasicy – oraz na samych komórkach odpornościowych – monocytach, limfocytach B i T, makrofagach. Występują również w układzie nerwowym i przewodzie pokarmowym.

Badania ECS wskazują że bierze on udział w regulacji następujących procesów:

 • metabolicznych m.in. w wątrobie
 • trawienia i regulacji apetytu
 • układu sercowo-naczyniowego
 • snu
 • przewlekłego bólu
 • zapalnych i reakcji układu odpornościowego
 • reakcji na stres
 • regulacji nastroju
 • nauczania i zapamiętywania
 • wzrostu kości
 • w obrębie skóry oraz nerwów
 • oraz wielu innych

Podsumowując, naukowcy dopatrują się podstawowej roli systemu endokanabinoidalnego w utrzymywaniu homeostazy organizmu czyli stabilnej równowagi wszystkich procesów w nim zachodzących.

 

 

 

 

Bibliografia:

1) Zou S, Kumar U. Cannabinoid Receptors and the Endocannabinoid System: Signaling and Function in the Central Nervous System. Int J Mol Sci. 2018;19(3):833. Published 2018 Mar 13. doi:10.3390/ijms19030833

2) Pacher P, Bátkai S, Kunos G. The endocannabinoid system as an emerging target of pharmacotherapy. Pharmacol Rev. 2006;58(3):389-462. doi:10.1124/pr.58.3.2

3) Gómez M, Hernández M, Fernández-Ruiz J. Cannabinoid signaling system: does it play a function in cell proliferation and migration, neuritic elongation and guidance and synaptogenesis during brain ontogenesis?. Cell Adh Migr. 2008;2(4):246-248. doi:10.4161/cam.2.4.6749

4) De Laurentiis A, et al. (2014). Role of the endocannabinoid system in the neuroendocrine responses to inflammation. DOI: 2174/1381612820666140130212957