:
Produkty z konopii
29 stycznia 2021

Efekt entourage

Efekt ten, zwany inaczej efektem „otoczenia” bądź „świty”, został po raz pierwszy wprowadzony w 1998r w publikacji na łamach European Journal of Pharmacology „Efekt entourage: nieaktywne endogenne estry glicerolowe kwasów tłuszczowych zwiększają aktywność kanabinoidową 2-arachidonoilo-glicerolu „ w którym opisano nasilenie działania kannabinoidu w obecności estrów kwasów tłuszczowych.

To mechanizm, w którym poszczególne związki (kannabinoidy, terpeny, flawonoidy) działają łącznie silniej, a często uzyskują dodatkowe właściwości poprzez synergię. Obecnie jest on intensywnie badany. Jednakże ze względu na złożony charakter układu endokannabinoidowego, liczne substancje zawarte w Cannabis sativa, efekt ten nie jest do końca wyjaśniony.

Możliwe, że efekt entourage zależy od wielu mechanizmów, występujących jednocześnie:

  1. bezpośredniego łączenia się z receptorami kannabinoidowymi - przykładem jest beta-karofilen który jest selektywnym agonistą receptora CB2

  2. wpływu na funkcje receptorów np. ułatwienie wiązania się kannabinoidów z receptorami

  3. podobnego działania do kannabinoidów:

  • CBD ma pozytywne działanie w chorobie Alzheimera ze względu na wpływ na receptory dla acetylocholiny i takie samo działanie wykazują takie terpeny jak beta-karofilen, linalool, alfa-pinen czy beta-mircen.

  • występujący w konopiach linalool który łącząc się tak jak kannabinoidy z receptorami serotoninergicznymi hamuje nudności i wymioty

  • limonen, który wpływając na przewodnictwo w ośrodkowym układzie nerwowym, oddziałuje na nastrój, zmniejsza uczucie lęku i depresji, przez co pokrywa się z działaniem kannabinoidów, a połączony z nimi – działa skuteczniej.

 

Możliwości interakcji są niezliczone, a końcowy efekt zależy nie tylko od stężeń poszczególnych kannabinoidów ale również od obecności pozostałych związków, a zwłaszcza terpenów, których walory daleko wykraczają poza świetny smak oraz zapach.

 

 

 

 

Bibliografia:

Nahler, Gerhard. (2019). Cannabidiol and Contributions of Major Hemp Phytocompounds to the “Entourage Effect”; Possible Mechanisms. Alternative, Complementary & Integrative Medicine. 5. 1-16. 10.24966/ACIM-7562/100066.

Russo, Ethan B. “Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects.” British journal of pharmacology vol. 163,7 (2011): 1344-64. doi:10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x